Styrelsen

Vald vid årsmötet 2020:

Sofia Östling, ordförande
Helena Norlander, vice ordförande
Nils Pettersson, sekreterare
Mats Emanuelsson, kassör
Mattias Lundgren, spelledare
Lars Johansson, ledamot
Gunnar Pehrsson, ledamot
Göran Jönsson, adjungerad
Åke Persson, adjungerad