Runtenom

Vår medlemstidning utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften till Skånes Spelmansförbund.
Redaktion: Åke Persson, Ethel Wieslander och Håkan Dackman.
Redaktionellt material till tidningen skickas till: runtenom(@)skanesspelmansforbund.se
Info om evenemang skickas till: dansstugan@skanefolk.se