Välkommen till Skånes Spelmansförbund! ​

Förbundet ska verka för
att traditionell skånsk folkmusik tillvaratas, levandegörs och blir känd i vidare kretsar,
samt främja skånska spelmäns gemensamma intressen.

Facebook Youtube