Samlingar

Vad döljer sig i våra samlingar?


Notböcker, dansbeskrivningar, inspelningar, tidningsklipp och fotografier, plus massor av material om den skånska spelmansrörelsens utveckling. Det här och mycket annat, även hela samlingar från spelmän som Carl-Eric Berndt och Reinhold Andersson, finns i Skånes Spelmansförbunds arkiv. 


Arkivmaterialet som omfattar 15 hyllmeter är deponerat hos Skånes Arkivförbund och är tillgängligt där. Adressen är Porfyrvägen 19 i sydöstra Lund. Kontakt: tel 073 0510816, kl 9-16, eller info@skanearkiv.se. Under normala förhållanden går det bra att åka dit men att boka tid någon dag innan rekommenderas. Under pandemin råder dock besöksstopp, men den som kan specificera efterfrågat material kan få det inscannat och översänt.


Arkivförteckningen på över 60 sidor hittar du här: Skånes Spelmansförbunds arkiv, förteckning. (Version 2021-02-02.)