Skånes Spelmansförbunds Träskofiolstipendium

För att öka intresset för det skånska ”nationalinstrumentet” har Skånes Spelmansförbund inrättat ett Träskofiolstipendium.

Stipendiet innebär att en spelman under ett år får disponera den träskofiol som finns i förbundets ägo. Stipendiet är öppet för alla spelmän, inte bara medlemmar i Skånes Spelmansförbund. I villkoren ingår att stipendiaten i samband med återlämnandet ska framföra några låtar på instrumentet. 

Instrumentet är byggt av riksspelman Sylve Björk och ingick i den generösa testamentsgåvan till förbundet från Malmöspelmannen Tommy Linton. 

Stipendiaten utses av styrelsen för Skånes Spelmansförbund. Förslag välkomnas till styrelsen (@) skanesspelmansforbund.se Var inte rädd för att föreslå dig själv! 

Det första stipendiet utdelades 2021 till Maria Wernberg, Lund.