Spelmansporträtt

Spelmansportratt.se är ett projekt för att digitalt förmedla och bevara traditionsmusik samt det muntliga berättandet från musikaliska traditionsbärare.

Projektet påbörjades som en konsekvens av pandemin 2020-2021 av Malte Zeberg som såg hur kontakt mellan generationerna försvårades och de viktiga mötesplatser där traditionsförmedlingen brukar ske stängdes ned. Under 2021-2022 mötte och intervjuade Malte de första traditionsbärarna att involveras i detta projekt. Projektets första del genomfördes med stöd av Kulturrådet, Skånes Spelmansförbund, Musikcentrum Syd och ENTmanagement. Läs mer här: www.spelmansportratt.se

Karin Wallin
Åke Persson
Laif Carr
Ninni Carr