Kontakt

 

Faktureringsadress

Skånes Spelmansförbund
Trued Trallares väg 6
241 72  MARIEHOLM

Org.nummer: 842000-8172

Konton

Vi har två konton och dessa används för olika ändamål. Vänligen kontrollera att du använder rätt konto!

Endast till medlemsavgift, prenumeration och försäkring: 
Plusgiro: 637 54 48-5
Swift/bic: NDEASESS
Iban: SE9795000099603463754485
Kurser, försäljning och övrigt: 
Plusgiro: 2 45 09-2
Swift/bic: NDEASESS
Iban: SE6395000099602600245092