Kontakt

   

  Faktureringsadress

  Skånes Spelmansförbund
  Trued Trallares väg 6
  241 72  MARIEHOLM

  Org.nummer: 842000-8172

  Konton

  Vi har två konton och dessa används för olika ändamål. Vänligen kontrollera att du använder rätt konto!

  Endast till medlemsavgift, prenumeration och försäkring: 
  Plusgiro: 637 54 48-5
  Swift/bic: NDEASESS
  Iban: SE9795000099603463754485
  Kurser, försäljning och övrigt: 
  Plusgiro: 2 45 09-2
  Swift/bic: NDEASESS
  Iban: SE6395000099602600245092