Lintonfonden

Lintonfonden har sitt namn från spelmannen Tommy Linton (1936-2015). Han testamenterade alla sina tillgångar till Skånes Spelmansförbund med önskemålet att de ska användas ”på ett sätt som gynnar den skånska spelmanstraditionen”. Utdelningen från fonden inleddes 2017. Tommy Linton började spela fiol först i vuxen ålder och tog då lektioner samtidigt som han lade mycket tid på övning. På 1970-talet gick han med i Malmö Spelmanslag där han blev en tongivande medlem. Under alla år var han en flitig besökare på stämmor och andra folkmusiksammankomster, dit han gärna tog sig på cykel. Att skriva andrastämmor och arrangemang var också ett stort intresse. Tommy Linton hade under flera år även uppdrag inom Skånes Spelmansförbund. Till yrket var han sjuksköterska, bland annat på Östra Sjukhuset i Malmö, och efter pensioneringen var han spelman på heltid samtidigt som han fortsatte att utveckla sitt intresse för den klassiska musiken i flera olika ensembler. Han har berättat att han i snitt ägnade fem timmar per dag åt musiken.

Så här gör du för att ansöka

  • Läs Regelverk för att se om du är behörig att söka och om du kan fullfölja det reglerna kräver.
  • Om ditt projekt passar Lintonfonden så hämtar du och fyller i Ansökan och sänder den i god till: sekreterare (@) skanesspelmansforbund.se.
  • Observera att det finns fyra ansökningsdatum under året du måste passa: den siste i februari, den siste i april, den siste i augusti och den siste i oktober.
  • När din ansökan bedömts får du ett svar direkt om din ansökan beviljats eller ej.
  • Senast två månader efter genomfört projekt måste du redovisa ditt projekt. Sker projektet i december måste vi ha redovisningen senast den siste januari följande år. Detta för att styrelsen ska kunna sammanställa årets ansökningar till första numret av Runtenom och kallelsen till årsmötet där fonden enligt regelverket ska redovisas. Använd Redovisningsblanketten som mall för din redovisning. Redovisningen bör ha en text som beskriver projektets genomförande. Skicka även med en trevlig och representativ bild i bra upplösning (eller flera bilder). I texten ska även ingå sådant som antal deltagare om det är en kurs, storlek på publik om det är ett publikt arrangemang etc, namn på ledare/artister som medverkat. Även köns- och åldersfördelning är av intresse. Slutligen behöver du ge en komplett ekonomisk redovisning samt beskriva eventuella avvikelser från den budget och det ändamål som angetts i ansökan. 

  • Utebliven redovisning utesluter alla vidare ansökningar, eller i värsta fall att pengarna krävs tillbaka.