Instrumentförsäkring

Som medlem i Skånes Spelmansförbund har du möjlighet att teckna en mycket förmånlig instrumentförsäkring.
Försäkring kan tecknas eller ändras när som helst under året och gäller omedelbart. Huvudförfallodagen är gemensam för samtliga försäkringar och inträffar den sista januari, därefter förlängs den automatiskt med ett år.

Om du vill försäkra dina musikinstrument

Ladda ner och spara ansökningsformuläret. Använder du Acrobat Reader v10 eller nyare för att fylla i, klickar du när är klar på knappen ”Skicka med epost”.  I annat fall sparar du det ifyllda formuläret igen och skickar pdf-filen som mejlbilaga till register.
Därefter kommer du att få försäkringsbesked och faktura på medlemsavgift (om den inte redan är betald) och försäkringspremie som skall vara betald 14 dagar efter fakturadatum för att försäkringen skall gälla. Ansökningsformulär

Vid skada

Självrisken är 300 kr per skadetillfälle. Vid skada på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1200 kr (undantag gäller för kontrabas, se villkoren).
Skada skall anmälas till spelmansförbundet snarast eller inom sex månader. Vid eventuell skadereglering bör kvitto eller värderingsintyg kunna visas upp för föremål vars värde överstiger 15 000 kr.

Lämna inte instrumentet till instrumentmakare för reparation förrän denna godkänts av Folksams skadereglerare

Om du råkat ut för en skada

Ladda ner och spara blanketten för skadeanmälan. Använder du Acrobat Reader v10 eller nyare för att fylla i formuläret klickar du när är klar på knappen ”Skicka med epost”.  I annat fall sparar du det ifyllda formuläret igen och skickar pdf-filen som mejlbilaga till register.
Därefter blir du kontaktad av en skadereglerare Skadeanmälan