Styrelsen

Vald vid årsmötet 2024:

Sofia Östling, ordförande
Pontus Thuvesson, vice ordförande
Nils Pettersson, sekreterare
Mats Emanuelsson, kassör
Mattias Lundgren, spelledare
Pär Hyberg, ledamot
Gunnar Pehrsson, ledamot

Av styrelsen utsedda funktionärer:
Göran Jönsson, Registeransvarig
Åke Persson, Arkivansvarig

Styrelsemöten 2024:
2/1
3/2
20/3
14/4
5/5
1/6

18/8