Styrelsen

Vald vid årsmötet 2022:

Sofia Östling, ordförande
Helena Norlander, vice ordförande
Nils Pettersson, sekreterare
Mats Emanuelsson, kassör
Mattias Lundgren, spelledare
Lars Johansson, ledamot
Gunnar Pehrsson, ledamot

Av styrelsen utsedda funktionärer:
Göran Jönsson, Registeransvarig
Åke Persson, Arkivansvarig

Styrelsemöten:
7/8
4/9
23/10
12/11