Styrelsen

Vald vid årsmötet 2022:

Sofia Östling, ordförande
Helena Norlander, vice ordförande
Nils Pettersson, sekreterare
Mats Emanuelsson, kassör
Mattias Lundgren, spelledare
Lars Johansson, ledamot
Gunnar Pehrsson, ledamot

Av styrelsen utsedda funktionärer:
Göran Jönsson, Registeransvarig
Åke Persson, Arkivansvarig

Styrelsemöten hösten 2022:
7/8
4/9
23/10
20/11

Styrelsemöten 2023:
2/1
4/2
18/3
16/4
20/5
11/6

13/8
9/9
14/10
19/11