Styrelsen

Vald vid årsmötet 2021:

Sofia Östling, ordförande
Helena Norlander, vice ordförande
Nils Pettersson, sekreterare
Mats Emanuelsson, kassör
Mattias Lundgren, spelledare
Lars Johansson, ledamot
Gunnar Pehrsson, ledamot


Göran Jönsson, adjungerad Registeransvarig
Åke Persson, adjungerad Arkivansvarig

Styrelsen sammanträder 14/8, 12/9, 9/10, 3/11, 4/12.