Nätverk för folkmusikarrangörer i Skåne

Nätverket för folkmusikarrangörer i Skånes startade upp i januari 2023 på initiativ av Skånes Spelmansförbund.

Nätverket samlar folkmusikarrangörer i Skåne och är öppet för alla som ordnar folkmusikarrangemang i Skåne. Vi arbetar med hjälp av en gemensam arrangemangskalender. 

Syftet är att knyta kontakt mellan folkmusikarrangörer i Skåne och öka kännedom om varandras verksamheter. Att vara ett forum för att utbyta erfarenheter, idéer och möjliggöra framtida samarbeten. Att vara ett samarbetsforum för att hjälpa till att undvika evenemangskrockar och att bygga ett nätverk mellan folkmusikarrangörer i Skåne.

Vill du veta mer/vill du vara med? Skriv ett mail till ordforande(@)skanesspelmansforbund.se