Om oss

Skånes Spelmansförbund är ett av de större spelmansförbunden i Sverige med drygt 600 medlemmar. Vi är ett av de 23 landskapsförbund som utgör Sveriges Spelmäns Riksförbund, en organisation med runt 6 500 medlemmar.

I samarbete med Folksam kan våra medlemmar teckna en mycket fördelaktig instrumentförsäkring.

Skånes Spelmansförbund ger också ut medlemstidningen Runtenom fyra gånger per år med reportage och fördjupningsartiklar inom vårt verksamhetsområde.

För att stödja intresset för folkmusiken är vårt förbund även medarrangörer och ger ekonomiskt stöd till en mängd arrangemang och projekt som kurser, spelmansstämmor, utgivning av skivor, noter, annan litteratur med mera.