Adressändring

Har du ny adress? Använd formuläret nedan för att uppdatera dina medlemsuppgifter. 

Du hittar numret på fakturan eller intill adressen på Runtenoms sista sida.

Gamla uppgifter:

Nya uppgifter:

utan mellanslag eller streck
Födelsedata lämnas inte ut utan används endast internt för att bestämma medlemsavgift, bidragsansökningar och statistik.