BARN OCH UNGA

2023 beslutade Skånes Spelmansförbunds årsstämma om en inledande satsning på barn- och ungdomsverksamhet inför förbundets 90-årsjubileum 2026. Är du nyfiken på vad det innebär? Eller vill du vara med och bidra i satsningen? Kontakta ordforande (@) skanesspelmansforbund.se

Barnstämman 

Barnstämman arrangeras årligen av Skånes Spelmansförbund vid någon av de kommunala musik/kulturskolorna i Skåne. Läs mer om barnstämman!

Degebergastämman

Barn- och ungdomskurs vid Degeberastämman – alltid helgen före midsommar! 

Spelkurser för barn och unga vid Folkrot

Folkrot är en skånsk kultur- och folkmusikfestival, belägen på Spelmansgården norr om Hjärnarp, för människor i alla åldrar! Här sammanförs allt som är viktigt för hållbarheten av våra rötter och folkliga kultur, där alla får ta del av den otroliga skatt som Skåne besitter av folkmusik, folkdans, folktro, folksagor och hemslöjd. Välkomna till nästa festival 19-20 Juli 2024!

Folkmusik för barn och unga på Palladium i Malmö

Lördag 21 oktober och söndag 22 oktober 2023
Folkmusikkonsert med MP3 + gästande barn och unga (samt pedagoger)

Barn och unga från hela södra Sverige och Danmark bjuds in att stå på scen tillsammans med ett av Sveriges, och världens, främsta folkmusikband – MP3! Låtarna har man kunnat öva på ända sedan folkmusikdagen för musiklärare i Eslöv i augusti, med hjälp av både videos och noter.
För sjätte året gör vi denna höjdarkonsert tillsammans! Förra året sprängfyllde vi Palladium i Malmö – i år delar vi upp oss på två dagar av workshop+konsert.
Alla instrument och svårighetsnivåer är välkomna!

Ungdomsstämman

Ungdomsstämman  arrangeras årligen av Skånes Spelmansförbund. 2024 kommer ungdomsstämmans att få en utvecklad och delvis ny skepnad. Läs mer om ungdomstämman! 

Spelkurser för ungdomar upp till 25 vid Folkrot

Folkrot är en skånsk kultur- och folkmusikfestival, belägen på Spelmansgården norr om Hjärnarp, för människor i alla åldrar! Här sammanförs allt som är viktigt för hållbarheten av våra rötter och folkliga kultur, där alla får ta del av den otroliga skatt som Skåne besitter av folkmusik, folkdans, folktro, folksagor och hemslöjd. Välkomna till nästa festival 19-20 Juli 2024!