Runtenom

Vår medlemstidning utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften till Skånes Spelmansförbund.

Runtenom 1 omfattar perioden vecka 6-20. Manusstopp måndag vecka 2.
Runtenom 2 omfattar perioden vecka 20-36: Manusstopp måndag vecka 17.
Runtenom 3 omfattar perioden vecka 36-48: Manusstopp måndag vecka 33.
Runtenom 4 omfattar perioden vecka 48-6: Manusstopp måndag vecka 45.

Redaktion: Åke Persson, Ethel Wieslander, Sofia Östling, Lars Johansson och Håkan Dackman.

Redaktionellt material till tidningen skickas till: runtenom(@)skanesspelmansforbund.se

Info om evenemang skickas till: evenemang(@)skanesspelmansforbund.se