Faktureringsadress

Skånes Spelmansförbund
Trued Trallares väg 6
241 72  MARIEHOLM

Org.nummer: 842000-8172

Konton

Vi har två konton för olika ändamål. Det är viktigt att inbetalning sker på rätt konto.
1. Endast medlemsavgift, prenumeration och försäkring:

plusgiro: 637 54 48-5
swift/bic: NDEASESS
iban: SE9795000099603463754485
2. Kurser, försäljning och övrigt:
plusgiro: 2 45 09-2
swift/bic: NDEASESS
iban: SE6395000099602600245092