Regelverk för Lintonfonden

Ansökan och redovisning

  • Sökande ska vara medlem i Skånes Spelmansförbund. Den sökande är spelmansförbundets kontaktperson och huvudansvarig för projektets genomförande och redovisning. 
  • Styrelsens mall för projektansökan ska användas vid samtliga ansökningar. 
  • Medlen ska användas för att gynna den skånska spelmanstraditionen. 
  • Redovisning av hur utdelade medel har använts ska redovisas till styrelsen efter genomfört projekt. 
  • Styrelsen ska till spelmansförbundets årsmöte redovisa vilka projekt som erhållit medel ur fonden under verksamhetsåret och de redovisningar som de projektansvariga har lämnat in.


Fondstyrelse och beslut 

  • Styrelsen Skånes Spelmansförbund är fondstyrelse och tar alla beslut.
  • Styrelsen kan tillsätta en grupp som bereder de önskemål om bidrag som inkommit till styrelsen. 
  • Beslut ska vara majoritetsbeslut och kan ej överklagas. 
  • Besluten ska besvaras skriftligt.
  • Styrelsen kan föreslå ändringar av regelverket till årsstämman som beslutar om ändringarna.