Stämmostöd

Efter pandemirestriktionerna innebär 2022 förhoppningsvis en nystart för de skånska spelmansstämmorna. Som hjälp till arrangörerna har styrelsen för Skånes Spelmansförbund beslutat om ett stöd på 1 500 kronor till varje stämma, både nya och gamla, som riktas till allmänheten. 

Det är ingen stor summa men den kan kanske innebära underlag för något extra. Pengarna som ska sökas i förväg betalas ut efter att stämman genomförts. Villkor är att merparten i arrangörsgruppen är medlemmar i Skånes Spelmansförbund och att stämman hålls i Skåne under 2022.

Ansökan skickas till styrelsen@skanesspelmansforbund.se. Den ska innehålla tid och plats för stämman samt kontaktuppgifter och uppgifter om hur den marknadsförs, liksom programmet för arrangemanget. Skånes Spelmansförbund ska anges som medarrangör och förbundet kommer att marknadsföra stämman genom sina kanaler.